März 1316 – Geschlechter aus dem Kirchspiel Brunsbüttel schließen Frieden mit der Stadt Hamburg

Die vor­liegende Doku­ment wurde dem Urkun­den­buch von Has­se (1896, Urkunde Nr. 330, Seite 176) ent­nom­men. Der Wort­laut ist fast iden­tisch mit den Tex­ten, die von Michelsen (1834) und Hage­dorn (1911) präsen­tiert wur­den. Das Urkun­den­buch von Michelsen (1834) wurde von Google ges­can­nt und kann im Inter­net einge­se­hen wer­den.

Eine ähn­liche Urkunde wurde für das Kirch­spiel Marne aus­ge­fer­tigt (Hage­dorn, 1911, Urkunde Nr. 359, Seite 261). Dort wer­den die Geschlechter der Wit­tewil­le­r­i­man­nen und Edinghe­man­nen als Übeltäter genan­nt. Die Namen der Mit­glieder der Geschlechter sind:

Wit­tewil­le­r­i­man­nen, sie schwören für Offo Vete­len­sone und Mak­en Konigh­es:

  • Hilse­make
  • Ham­mo Swineke
  • Ham­mo fil­ius Offo­nis Vete­len
  • Willerus fil­ius Wil­leri iuve­nis

Edinghe­man­nen, sie schwören für den Sohn des Ruf Ham­mo und den Sohn des unten erwäh­n­ten Ameke:

  • Willerus fil­ius domine Brom­e­ten
  • Ham­mo fil­ius Ameki­ni

Nun aber zurück zum Kirch­spiel Bruns­büt­tel. Der volle Ver­trag­s­text lautet:

In nomine domi­ni amen. Uni­uer­sis in per­petu­um pres­tia visuris seu audi­turis, Nos Amitze­man­ni, Volze­man­ni //
Ezinghe­man­ni et Zcertz­inghe­man­ni de par­rochia brunes­but­le cupimus esse notum et tenore pres­en­ci­um //
fir­miter protes­ta­mur quod diuina nobis opit­u­lante gra­cia et dis­cre­to­rum terre nos­tre instruc­ti con­silio totam //
gwer­am et dis­cor­diam quam nos et ami­ci nos­tril ex vna et con­sules et ciues Ham­bur­gens­es parte ex altera iam //
habuimus mul­tis annis ad son­am fir­mam et ad com­posi­cionem inuio­la­bilem per­petuo durat­u­ram dedux­imus //
per hunc mod­um , Quod omnes con­trouer­sie inimic­i­tie, spo­lia wlnera seu homi­cidia et gen­er­aliter omnes cause //
siue de nouo seu ex antiquo sub­orte fuerint quibus nos et nos­tri ami­ci fau­tores et com­plices con­tra //
dic­tos con­sules et ciues Ham­bur­gens­es moueri poter­imus quoque modo debent inper­petu­um esse sopite et //
in con­cor­diam fir­mam et pacem inuio­la­bilem sunt redac­tê nec vmquam debent a nobis seu a nos­tris suces­so //
ribus in malo ad memo­ri­am reuo­cari, sed nos et vni­uer­si nos­tri fau­tores com­plices et ami­ci debe­bimus //
pre­dic­tos con­sules et ciues ham­bur­gens­es et mer­ca­tores quoscumque de quacumque regione ter­ra uel ciui­tate fuerint //
in ter­ris et in aquis et spe­cialiter in albea fideliter pro­mouere. nec ipsos spo­lio. nec aliquot nocen­di genere quo­mode //
libet inpedire pub­lice vel occulte. Insu­per vt mem­o­ra­ta sona nos­tra man­er­at inconuul­sa arbi­trantes volu //
mus, si aliquis seu aliqui de nos­tris prog­e­niebus ami­cis fau­toribus seu com­pli­cibus spir­i­tu rebel­lio­n­is duc­ti spo­li­ave //
rint, huius­mo­di spoli­um debe­bimus in inte­gram restau­rare volu­mus eci­am esse immunes et sep­a­rati a iure et com­mu­ni­tate //
terre nos­tre vsque ad condiguam emen­dam et restiu­tionem inte­gram abla­to­rum. Arbitra­mur eci­am //
quod aduo­cati et uni­ver­si­tas terre nos­tre faciant spo­li­atis iudi­ci­um super spo­lia­toribus secun­dum ius­ti­ci­am terre nos­tre Insu­per //
si aliquis seu aliqui de nos­tris prog­e­niebus seu ami­cis in spo­lio wlner­a­tus, occis­us seu cap­tus fuer­it //
per hoc sona non debet esse frac­ta vel argui vio­la­ta et vt hec nos­tra com­posi­cio sor­ciatur ple­nam roboris fir­mi //
tatem infra­scrip­ti nos­tri con­sauguinei pro dic­ta sona per­pe­tu­is tem­po­ribus dic­tis con­sulibus et vni­uer­sis ciuibus ham­bur //
gen­si­bus inuio­la­biliter obseruan­da promiserunt ipsis insolidum fide­da­ta. De nobis Etz­inghe­man­nis vos fil­ius scar­lake //
nis et Ham­mo Steueghe­hil­len­sone, pro petro nack­en apud cog­ghonem occiso, De nobis Zertz­inghe­man­nis //
iohannes fil­ius ywani hibben­sone pro patre suo ywano De nobis woke­man­nis hen­ri­cus wok­en­sone et herderus //
fil­ius ejus, Boyo fil­ius fred­eri­ci, Han­nebole et frater ejus, iohannes lalle et frater ejus, pro Ecghe­har­do voken­sone //
et pro Manekino, preterea de nobis Amitze­man­nis promiserunt iohannes pram volo fre­sen­sone, Rey­marus tule //
otto boyen­sone The­do fil­ius Nyco­lai ameken, Mane stuken­sone, ameke mule, spitu­ul knechteke brun­inghus //
fil­ius iohan­nis emmen­sone et Stelling frater jungheren, pro Nyco­lao ameki­ni, Nyco­lao Emmen­sone, et pro Edone //
juncheren et nan­none wede­len. Qui pro nobis omnibus, pro dic­ta sona et pro non uindi­can­do mortem ami­co­rum nos­tro­rum //
pre­dic­to­rum et pro omnibus et sin­gulis arti­c­ulis supra­posi­tis inuio­la­biliter obseruan­dis promiserunt vt pre­mit­ti­tur in solidum fide //
data seu­pe­dic­tis con­sulibus et ciuibus ham­bur­gen­sis­bus vni­uer­sis et fir­mam secu­ri­tatem quam orewey­d­he appel­la­mus inuio­la //
biliter durat­u­ram, vna cum pri­oribus arti­c­ulis obseru­are vt pre­mit­ti­tur promiserunt et iureiu­ran­do inter­pos­i­to fir //
miter val­lauerunt. Huius nos­tre com­posi­cio­nis testes sunt, hon­esti viri, Domi­ni iohannes in boke­len­borch, Hen­ri­cus //
in Merne ac Otto in Brunes­but­le Eccle­siarum rec­tores The­do kalingh de Ner­den, Sager­buteke ad //
uoca­tus terre nos­tre, lau­ren­tius soro­r­ius The­do­nis wibran­dus Meyen­sone, petrus fil­ius albi voko­nis //
Insu­per Iohannes Mar­gareten­sone Hen­ri­cus haghene willek­i­nus niger Con­sules in Mel­dor­pe ac bertram­mus //
lus­cus et bernar­dus fil­ius domi­ni Godeki­ni Con­sules Ham­bur­gens­es et quam­plures alii fidedig­ni In quo //
rum omni­um euidens tes­ti­mo­ni­um et majorem roboris fir­mi­tatem par­rochie nos­tre sig­illum dux­imus pre //
sen­tibus appo­nen­dum Datum et actum in Mars­groue feria ter­cia ante fes­tum pal­marum Anno domi­ni //
milles­i­mo CCC°, sex­todec­i­mo.


Lit­er­atur

  • Hage­dorn A. (1911): Ham­bur­gis­ches Urkun­den­buch. 2. Band. Erste Abteilung, 1301–1310. Ver­lag von Leopold Voss, Ham­burg. 836 Seit­en.
  • Has­se P. (1896): Schleswig-Hol­steinis­che Regesten und Urkun­den III (1301–1340). Ver­lag von Leopold Voss, Ham­burg und Leipzig. 729 Seit­en.
  • Michelsen A.L.J. (1834): Urkun­den­buch zur Geschichte des Lan­des Dith­marschen. Reprint Sci­en­tia Ver­lag, 1969, 414 Seit­en.